Tervetuloa sääntömääräiseen vuosikokoukseen lauantaina 1.4.2023 klo 15 alkaen, kokouspaikkana on Molly Malone’s pubin yläkerta Kaisaniemenkadulla Helsingissä.

Tule mukaan aina iloiseen vuosikokoukseemme päättämään yhteisistä asioistamme! Olisi myös mainiota saada uusia tekijöitä johtotiimiimme. Seuralla on ensi vuonna upea juhlavuosi: silloin toimintamme on jatkunut 70 vuotta ja olisi hienoa saada lisävoimia nykyisen toimintamme tueksi.

Vuosikokousaineiston seuran jäsen saa lähettämällä sähköpostipyynnön osoitteeseen puheenjohtaja@finnish-irish.fi

Nähdään Mollyssa Aprillipäivänä!

Vihrein terveisin

Johtokunta

 

11§ Vuosikokous

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus.

6. Esitetään kuluneen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

8. Vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, sekä jäsenmaksujen suuruudet.

9. Valitaan johtokunnan jäsenet.

10. Valitaan johtokunnan jäsenten keskuudesta puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

11. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt.

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja johtokunnan esittämät asiat.

13. Kokouksen päättäminen