Tervetuloa sääntömääräiseen vuosikokoukseen

LAUANTAINA 26.3.2021 klo 15 alkaen
Molly Malone’s, Kaisaniemenkatu, Helsinki
yläkerran June’s Bar

Torstaihin 24.3.2021 mennessä mukaan ilmoittautuneet saavat vuosikokousaineiston sähköisenä ennakkoon.

 11§ Vuosikokous
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus.
6. Esitetään kuluneen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
8. Vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, sekä jäsenmaksujen suuruudet.
9. Valitaan johtokunnan jäsenet.
10. Valitaan johtokunnan jäsenten keskuudesta puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
11. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt.
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja johtokunnan esittämät asiat.
13. Kokouksen päättäminen