Suomi-Irlanti-seuran vuosikokous pidettiin 26.3. Kokous päätti vuoden 2022 jäsenmaksuista: yksilöjäsenen jäsenmaksu on 25 euroa ja saman talouden jäseneltä 10 euroa. Uutuutena seuraan vovat liittyä kannatusjäseninä myös yhteisöt 250 euron vuosihintaan. Seuran hallinto säilyi miltei entisellään, puheenjohtajana jatkaa Paula Uitto ja Shamrockia päätoimittaa Matti Sovijärvi. Tarja Väyrysen siirtyessä pois johtokunnasta uudeksi jäseneksi valittiin Ilkka Hänninen. Uuden kokoonpanon yhteystiedot löytyvät täältä. Tulevista tapahtumista voi mainita muun muassa Bloomsdayn ja perinteisen syyspicnicin.