Seuran vuosikokous järjestetään tänä vuonna verkkokokouksena 23.3. klo 14 alkaen. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat eli esimerkiksi valitaan seuralle johtokunta, päätetään toimintavuoden 2021 tavoitteista sekä mm. jäsenmaksuista.

11§ Vuosikokous
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus.
6. Esitetään kuluneen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
8. Vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, sekä jäsenmaksujen suuruudet.
9. Valitaan johtokunnan jäsenet.
10. Valitaan johtokunnan jäsenten keskuudesta puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
11. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt.
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja johtokunnan esittämät asiat.
13. Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsenet haluavat vuosikokouksen käsittelevän muita asioita, on niistä tehtävä kirjallinen esitys johtokunnalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

 

Ilmoittaudu mukaan sähköpostitse puheenjohtaja ät finnish-irish.fi , ja saat paluupostissa kokousasiakirjat ja linkin verkkokokoukseen.