Tervetuloa vuosikokoukseen lauantaina 3.6.2020 klo 15 alkaen, kokouspaikkana on Kitty’s Public House (Kauppakeskus Citycenter, Keskuskatu 6)

11§ Vuosikokous
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2)
ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus.
6. Esitetään kuluneen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja
muille vastuuvelvollisille
8. Vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, sekä jäsenmaksujen suuruudet.
9. Valitaan johtokunnan jäsenet.
10. Valitaan johtokunnan jäsenten keskuudesta puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
11. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt.
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja johtokunnan esittämät asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsenet haluavat vuosikokouksen käsittelevän muita asioita, on niistä tehtävä kirjallinen
esitys johtokunnalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

 

AGM2020kutsu